DOORDACHT ONDERNEMEN “ Winst voor mens, milieu en bedrijf”.

RvE werkt aan blijvende DUURZAME verandering en investeert in nieuwe concepten, ideeën en producten.
RvE groep biedt: Managementconsult, interim management, project ontwikkeling & participatie in innovatie.

U bevindt zich hier: / rick

Ir. R. (Rick) Riemsdijk van Eldik
Directeur RVE Groep

Doordacht ondernemen, is slimmer werken met zicht op meer winst voor bedrijf, omgeving en medewerkers. Niet door het toepassen van algemene macro’s, maar door het concreet toepassen/ uitvoeren van kansen en mogelijkheden( fysiek en personeel,) van het bedrijf.
Bijnaam:Duurzame bouwvakker.

Van oorsprong verkeerskundig en stedenbouwkundig ingenieur met specialisatie Derde Wereldproblematiek. Een generalist met 20 jaar leidinggevende ervaring bij overheid (milieu/energie/ arbeidsmarkt/vastgoed) en bedrijfsleven (energie/corporate governance, secretaris RvC en AvA groot energiebedrijf) en expert in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en innovatie.

foto
  • Directeur RvE groep; Doordacht ondernemen.( www.rve.nl)
  • Partner in Harvest, Sustainable Communications (www.harvest.com)
  • Initiatiefnemer/oprichter van het werknet WEPPP, Professionals, Profit from Principles.
  • Vijf jaar directeur Nationale Toekomst Prijs, een stichting die duurzame- en innovatieve initiatieven en projecten zichtbaar maakte en assisteerde bij de realisatie.
  • Initiatiefnemer Energie barometer(systematische aanpak energiebesparing in planprocessen).
  • Medeoprichter FEDARENE (Federation de l’ Energie et Environement), een Europees verband van regio’s op het gebied van energie en milieu.
  • Medeoprichter Verbond van Duurzaamheid (samenwerkingsverband van Nederlandse NGO’s