U bevindt zich hier: / Participatie / Project formulier

RvE Steunpunt voor
INNOVATIE en DUURZAAMHEID

Aanbevelingen voor invulling van de factsheets

 1. U geeft antwoord op de vragen die op het bijgaande formulier worden gesteld.
 2. Houd de antwoorden kort en bondig. U mag de vragen overnemen op een tekstverwerker als de ruimte voor het beantwoorden tekort schiet.
 3. U kunt bijlagen toevoegen die belangrijk zijn voor onze beoordeling: rapporten, krantenknipsels, video-opnamen, foto’s. Let er daarbij wel op dat wij geen materiaal retourneren. Zend dus altijd kopieën mee die u kunt missen. Probeer echter het aantal bijlagen zoveel mogelijk te beperken.
 4. De bijlagen kunnen echter nooit in de plaats komen van het formulier. U zult de vragen dus in elk geval in de volgorde van het formulier moeten beantwoorden.
 5. U mag een eigen initiatief of activiteit aanmelden, maar ook een initiatief van anderen. Vaak zijn mensen immers te bescheiden om zichzelf op de borst te kloppen of hebben ze het gewoon te druk met hun werk.
 6. U kunt uw inschrijving, bij voorkeur digitaal,via e-mail: info@rve.nl of op diskette sturen naar: RvE , Stationsplein 12, 2405 BK, Alphen aan den Rijn, Nederland. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met ons bureau, telefoonnummer: 0031 (0)172-440815 / 0031(0)622992666.  
 7. Als wij behoefte hebben aan aanvullende informatie nemen wij contact met u op.
 8. Voorwaarden in geval van deelname:
  U bent bereid uw idee te delen (om niet) met de RvE groep. Uw intellectueel eigendom wordt gegarandeerd. U geeft RvE  toestemming om uw idee publicitair te gebruiken (na uw toestemming).
 9. Dienstverlening van RvE is in aanvang om niet. Wordt een initiatief “marktrijp” bevonden dan zal er vooraf een contract worden afgesloten over de benodigde dienstverlening en eventuele afdracht van revenuen in de toekomst. Deze revenuen worden gebruikt om dezelfde dienstverlening aan andere bijzondere initiatiefen mogelijk te maken.

Samenvatting

 

RvE hanteert vier criteria bij de selectie:

 • ecologische waarde,
 • economische waarde,
 • inspirerende waarde en
 • sociaal-culturele waarde.

De ecologische waarde is de bijdrage die geleverd wordt aan besparing van grondstoffen en energie, vermindering van de milieuvervuiling en versterking van de natuur.

Bij de economische waarde staan de mate waarin een initiatief economisch levensvatbaar of rendabel is en de bijdrage die geleverd wordt aan werkgelegenheid,  persoonlijke ontplooiing en betrokkenheid bij het arbeidsproces centraal.

De inspirerende waarde is de mate waarin een initiatief, inspireert, enthousiast maakt en uitdaagt mee te werken aan een duurzame toekomst.

Met de sociaal-culturele waarde wordt de mate waarin een initiatief, buiten de bovengenoemde waarden, ook effect/invloed heeft op andere aspecten in de samenleving zoals sociale cohesie en welzijn, maatschappelijke betrokkenheid enz.

Deze vier criteria zijn door RvE Advies & Realisatie nader geconcretiseerd en uitgewerkt in verschillende subcriteria die bij de beoordeling van de initiatiefen worden gehanteerd. De waarde van de initiatiefen wordt beoordeeld in relatie met de grootte van deze resultaten.

Tot slot:

Aanvragers voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek en wet- en regelgeving (non-discriminatie, naleving van wetten, milieuregelgeving e.d.).