U bevindt zich hier: / Participatie / Participatie in Innovatie

Participatie in Innovatie

Participatie in Innovatie

RvE geloofd in nieuwe concepten, ideeën en producten. Uit ervaring  weten wij dat veel initiatieven struikelen op weg naar een succesvolle marktintroductie. Redenen en oorzaken genoeg. Het eindresultaat is dat ontwerpen en initiatieven op de kastplank belanden terwijl met de juiste kennis, netwerken en participatie de kans van slagen wel wordt gerealiseerd.
Daarom steekt de RvE groep (en haar netwerk) haar nek uit en is bereid (risicodragend) deel te nemen en te participeren.

Innovatieve en duurzame projecten en producten zijn in alle bedrijfstakken te vinden: van stedelijke problematiek, plattelandsvernieuwing en recreatie, duur­zame energie, waterbeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), technische en ITC-innovaties, projecten gericht op sociaal-culturele integratie en onderwijs, gezondheid, preventie, tot personeelsbeleid enz.
 
De RVE groep investeert in innovatieve ideeën en projecten. Dit kan in tijd, geld of matchmaking.  Beloning kan in geld, succesfee of aandelen.

Verzoeken om advies en steun dienen vergezeld te gaan met een ingevuld projectformulier.
Zonder deze informatie worden initiatieven NIET in behandeling genomen. RvE garandeert dat uw idee / initiatief / product uw intellectueel eigendom is en blijft.
Alle informatie wordt met uiterste vertrouwelijkheid behandeld.

 

Werkwijze:
RvE  realiseert de juiste match op het gebied van innovatie en duurzaamheid, tussen de marktvraag en het benodigde specialisme voor de oplossing.  Daarbij adviseert, regisseert en produceert RVE  volgens geijkte procedures. RvE  treed op als (project) regisseur en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de betrokken partijen die ieder voor zich ruime ervaring hebben op (deel)gebieden van het brede terrein van innovatie en duurzaamheid.
Het RVE  werknet bestaat uit onafhankelijke specialisten en niet uit organisaties, die veel tijd dienen te besteden aan het organiseren van zichzelf.
Het zijn pragmatische regisseurs en producenten die gewend zijn projecten te managen vanaf het allereerste initiatief/idee tot aan het realiseren van de uiteindelijk geformaliseerde doelstellingen.

RVE heeft als missie ‘profijt uit principes’ voor het individu, de samenleving en de onderneming.

RVE in het kort;

 • adviseert inzake strategische- en organisatieontwikkeling
 • ontwikkelt concepten en projecten
 • verbindt vraag met aanbod van initiatieven
 • investeert in potentieel waardevolle duurzaamheidontwikkelingen
 • initieert, regisseert en begeleidt ontwikkelings- en productieprocessen
 • produceert, brengt partijen bij elkaar en zet projecten en processen blijvend in beweging

Het collectief van RvE partners opereert in alle marktsegmenten en de gebundelde kennis omvat o.a. de volgende kerncompetenties:

 1. Management consult /diplomacy
 2. Organisatie en advies
 3. Interim management
 4. Kwaliteitsbewaking- en begeleiding
 5. Coaching, training en implementatie
 6. Interne- en externe communicatie
 7. Concept- en projectontwikkeling
 8. Proces- en project management
 9. Veranderen/verbeteren kan altijd!

naar boven